Tổ chức nhân sự

Ban giám hiệu

 Thông tin thành viên ban giám hiệu trường tiểu học Lý Thái Tổ


Huỳnh Thị Hương

Huỳnh Thị Hương

Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm – Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Quản lý giáo dục

Nguyễn Hồng Hạnh

Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Thanh Tân

Phạm Thị Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Mai Quỳnh Nga

Mai Quỳnh Nga

Phó Bí thư Chi bộ – Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh-ĐHSP Hà Nội

Khối văn phòng

Thông tin thành viên khối văn phòng trường tiểu học Lý Thái Tổ


Phạm Minh Thọ

Phạm Minh Thọ

Phụ trách CSVC – Quản trị mạng

Trình độ chuyên môn:

Đại học Bách khoa – Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thúy Nga

Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn:

Đại học Kinh tế – Ngành Kế toán

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán

Trình độ chuyên môn:

Đại học KTQD – Ngành Kế toán

Huỳnh Thị Phương Dung

Huỳnh Thị Phương Dung

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Cao đẳng Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Lê Thị Yến

Lê Thị Yến

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Lan Anh

Phạm Thị Lan Anh

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Vũ Thị Hiên

Vũ Thị Hiên

Cán bộ Y tế

Trình độ chuyên môn:

Đại học Y khoa – Chuyên ngành: BS đa khoa

Giáo viên khối lớp 1

 Thông tin Giáo viên khối lớp 1 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Phan Thị Thúy Mai

Phan Thị Thúy Mai

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – ngành Giáo dục tiểu học

Đinh Thúy Quỳnh

Đinh Thúy Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CĐ Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Nguyễn Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Hằng Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CĐ Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Phùng Thị Ngoan

Phùng Thị Ngoan

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Cao đẳng Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Đỗ Thị Hưng – Khối trưởng

Đỗ Thị Hưng – Khối trưởng

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Giáo viên khối lớp 2

  Thông tin Giáo viên khối lớp 2 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Giáo viên khối lớp 3

  Thông tin Giáo viên khối lớp 3 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Giáo viên khối lớp 4

  Thông tin Giáo viên khối lớp 4 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Giáo viên khối lớp 5

  Thông tin Giáo viên khối lớp 5 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Giáo viên tổ tiếng Anh

  Thông tin Giáo viên tổ Tiếng Anh trường tiểu học Lý Thái Tổ


Giáo viên tổ Văn thể – Tin học

  Thông tin Giáo viên tổ Văn thể – Tin học trường tiểu học Lý Thái Tổ


Tổ bếp

   Thông tin thành viên tổ bếp trường tiểu học Lý Thái Tổ


Tổ bảo vệ (04 62510560)

   Thông tin thành viên tổ bảo vệ trường tiểu học Lý Thái Tổ


arrow
phone 024 62811486