Khối văn phòng

Khối văn phòng

Thông tin thành viên khối văn phòng trường tiểu học Lý Thái Tổ


Phạm Minh Thọ

Phạm Minh Thọ

Phụ trách CSVC – Quản trị mạng

Trình độ chuyên môn:

Đại học Bách khoa – Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thúy Nga

Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn:

Đại học Kinh tế – Ngành Kế toán

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán

Trình độ chuyên môn:

Đại học KTQD – Ngành Kế toán

Huỳnh Thị Phương Dung

Huỳnh Thị Phương Dung

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Cao đẳng Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Lê Thị Yến

Lê Thị Yến

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Lan Anh

Phạm Thị Lan Anh

Phụ trách bán trú

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Vũ Thị Hiên

Vũ Thị Hiên

Cán bộ Y tế

Trình độ chuyên môn:

Đại học Y khoa – Chuyên ngành: BS đa khoa

arrow
phone 024 62811486