Giáo viên khối lớp 1

Giáo viên khối lớp 1

 Thông tin Giáo viên khối lớp 1 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Phan Thị Thúy Mai

Phan Thị Thúy Mai

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – ngành Giáo dục tiểu học

Đinh Thúy Quỳnh

Đinh Thúy Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CĐ Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Nguyễn Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Hằng Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CĐ Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Phùng Thị Ngoan

Phùng Thị Ngoan

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Cao đẳng Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Đỗ Thị Hưng – Khối trưởng

Đỗ Thị Hưng – Khối trưởng

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

arrow
phone 024 62811486