Danh mục

Căn cứ công văn số 1064/HVBCTT-ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc liên kết mở lớp đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 Cử nhân Chính trị.

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow