• Thông báo tuyển sinh

    26/12/2017 | Lượt xem: 147

    Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hàng năm, ngoài việc đào tạo bồi dưỡng theo các chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao,...

arrow