Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hàng năm, ngoài việc đào tạo bồi dưỡng theo các chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, Trường còn liên kết đào tạo với các Học viện, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp theo nhu cầu về nguồn nhân lực của các đơn vị trong và ngoài ngành Giao thông Vận tải.

(Cập nhật mới nhất lúc : 14 : 14 : 12, 18 / 12 / 2009)


 Các lớp đào tạo của trường năm 2010

1.Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy:

- Ngành Kế toán

- Ngành Tài chính Ngân hàng

- Công đoàn

- Bảo hộ lao động

2. Đào tạo theo địa chỉ(Liên kết)

a. Hệ Trung cấp:

- Trung cấp giáo dục Mầm non

- Trung cấp sư phạm tiểu học

- Trung cấp Y-Dược

b. Hệ Cao đẳng chính quy

- Cao đẳng sư phạm tiểu học

- Cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất

- Cao đẳng Giao thông Vận tải

- Cao đẳng giáo dục Mầm non

- Cao đẳng Dược Hải Dương

- Cao đẳng Tài chính Thái Nguyên

c. Hệ Đại học tại chức:

- Đại học Kinh tế Quốc dân

- Đại học Thương Mại

- Đại học Giao thông Vận tải

- Đại học Xây dựng

- Đại học Công đoàn

- Học viện Ngân hàng

- Đại học Lao động Xã hội

- Đại học Luật

- Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Đại học Y-Dược Thái Nguyên 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin khác
arrow