Danh mục

Căn cứ công văn số 215/HCQG-ĐTBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các khóa bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính - HCDN, các lớp kỹ năng QLNN năm 2018;

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow