Danh mục

Căn cứ công văn phúc đáp số 383/TB-ĐHTM-TC ngày 31/7/2015 của Trường Đại học Thương Mại về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2015 giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT và Trường Đại học Thương Mại.

 THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông Đại học Thương mại


- Căn cứ công văn phúc đáp số 383/TB-ĐHTM-TC ngày 31/7/2015 của Trường Đại học Thương Mại về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2015 giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT và Trường Đại học Thương Mại.

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN GTVT THÔNG BÁO:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ công nhân viên và con em trong ngành GTVT và các đối tượng khác đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên nghiệp cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học tham gia dự tuyển, có đủ sức khoẻ để học tập và công tác lâu dài.

2. Trình độ đào tạo: Đại học liên thông hệ chính quy.

3. Thời gian đào tạo:

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: từ 2,5 đến 3 năm.

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: từ 1,5 đến 2 năm.

4. Ngành đào tạo:

a. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 1. Kế toán

                                                            2. Quản trị Kinh doanh

b. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1. Kế toán

                                                            2. Quản trị Kinh doanh

                                                            3. Tài chính Ngân hàng

5. Văn bằng được cấp: Danh hiệu cử nhân.

6. Mụn thi tuyển:

- Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

- Ngành Quản trị Kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

- Ngành Tài chính Ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại.

Thi theo hỡnh thức tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn.

7. Phương thức xét tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào dưới điểm năm (5,00) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển.

8. Kế hoạch tuyển sinh:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 14/92015 đến 10/12/2015;

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 19,20/12/2015;

9. Lệ phí đăng ký dự thi, ôn thi, tuyển sinh: 1.650.000 đồng (Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

10. Thông tin chi tiết liên hệ tại:

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN GTVT

Địa chỉ: 27 Ngõ Giếng - Đông Các - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 043.8569763, 043.8569764 - Fax: 043.8569524
 


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Các phòng nghiệp vụ (để t/h);

- Lưu VP, ĐT&CT HSSV.
   

                                                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                                                        ThS.  Phạm Quang Vĩ(Đã ký)

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow