Danh mục

Căn cứ công văn số 979/TB-ĐHLHN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp Đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2018…

 

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow