Ngày 25/2, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn chính thức về tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2009. Theo đó, các trường có thể tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm, tuyển nhiều loại đối tượng theo quy định với những tiêu chí xét tuyển phù hợp.

Thời hạn thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển qua kênh Sở GD-ĐT (từ 25/3 đến 30/5). Việc thu hồ sơ qua kênh trường do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thời gian tùy theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể của từng trường. 

Đối với tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ trình độ TCCN, các trường phải đăng ký với Bộ và chỉ được triển khai tuyển sinh đào tạo theo địa sau khi có ý kiến phê duyệt chính thức của Bộ GD&ĐT.
 
Việc tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ phải có hợp đồng thỏa thuận về việc đào tạo theo địa chỉ giữa nhà trường và đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực, trong đó đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực phải cam kết sẽ tiếp nhận học sinh sau khi tốt nghiệp về làm việc tại đơn vị.
 
Nếu nhu cầu đào tạo theo địa chỉ phát sinh ngoài kế hoạch của trường, các trường có thể đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chỉ tiêu trên cơ sở căn cứ số lượng chỉ tiêu cần đào tạo theo địa chỉ và các điều kiện cơ bản về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật của trường.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin khác
arrow