• Lịch sử của trường

    25/12/2017 | Lượt xem: 41

    Trường Trung Cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 2007 theo quyết định số 1171/QĐ-TLĐ của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở Trường Cán bộ Công đoàn.

arrow