Danh mục

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải và chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT với Trường Đại học Công đoàn.

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow