5
 • 5
 • 4
1 2
Chiêu sinh lớp Đại học phần Công đoàn

Chiêu sinh lớp Đại học phần Công đoàn

02/05/2018 | Lượt xem:108 Mới

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải và chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT với Trường Đại học Công đoàn.

Tuyển sinh lớp Cử nhân Chính trị Văn bằng 2

Tuyển sinh lớp Cử nhân Chính trị Văn bằng 2

29/03/2018 | Lượt xem:370 Mới

Căn cứ công văn số 1064/HVBCTT-ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc liên kết mở lớp đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 Cử nhân Chính trị.

Thông báo tuyển sinh lớp Chuyên viên chính

Thông báo tuyển sinh lớp Chuyên viên chính

29/03/2018 | Lượt xem:193 Mới

Căn cứ công văn số 215/HCQG-ĐTBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các khóa bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính - HCDN, các lớp kỹ năng QLNN năm 2018;

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

28/03/2018 | Lượt xem:136 Mới

Căn cứ công văn số 979/TB-ĐHLHN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp Đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2018…

Chiêu sinh lớp Đại học phần Công đoàn

02/05/2018 | Lượt xem:108

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2018 của Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải và chương trình phối hợp đào tạo giữa Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT với Trường Đại học Công đoàn.

 • Tuyển sinh lớp Cử nhân Chính trị Văn bằng 2

  29/03/2018 | Lượt xem:370

  Căn cứ công văn số 1064/HVBCTT-ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc liên kết mở lớp đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 Cử nhân Chính trị.

 • Thông báo tuyển sinh lớp Chuyên viên chính

  29/03/2018 | Lượt xem:193

  Căn cứ công văn số 215/HCQG-ĐTBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các khóa bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính - HCDN, các lớp kỹ năng QLNN năm 2018;

 • Thông báo tuyển sinh Đại học Luật văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

  28/03/2018 | Lượt xem:136

  Căn cứ công văn số 979/TB-ĐHLHN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp Đào tạo cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2018…

Xem tất cả +

Thông báo tuyển sinh

26/12/2017 | Lượt xem:171

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hàng năm, ngoài việc đào tạo bồi dưỡng theo các chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao,...

Xem tất cả +

Thủ pháp dạy cho sinh viên nước ngoài cách đặt câu hỏi có từ để hỏi

27/09/2016 | Lượt xem: 404

Hiện nay, số lượng người nước ngoài học tiếng Việt ngày một nhiều và phần lớn các sinh viên khi học tiếng Việt đều được học, được giải thích chủ yếu thông qua một ngôn ngữ trung gian là tiếng Anh. Vì vậy, nhiều sinh viên nước ngoài khi nói tiếng Việt không tránh khỏi bị ảnh hưởng về cấu trúc hoặc...

Xem tất cả +
Mặt bích thép tiêu chuẩn Loading image. Please wait
Mặt bích thép tiêu chuẩn
Album 1
anh1
anh2
anh3
arrow